Imagining Emanuel

You are in a studio
and you are being filmed
for the first time.
We are looking at you.
What do we see?
What are we looking for?
Skin?
Age?
Two scars on your chin?
Identity?
Your identity is unknown.
What is unknown?
Does identity consist of
those aspects about a person
that remains the same, over time?
You – who call yourself Emanuel
Do you look like yourself?
What does it mean
that you are yourself
if you change over time?
That we do not know.
Nonetheless we shall
imagine you.
And the film helps us to form an image.
How can we produce a lasting
image of Emanuel?
The first attempt
is an illustrated story.


It happens at a place and at a time.

Du er i et studio,
og du filmes for første gang.
Vi ser på deg.
Hva ser vi?
Hva er det vi ser? Hva er det vi ser etter?
Hud?
Alder?
To arr på kinnet ditt?
Identitet?
Du har ukjent identitet.
Hva er det som er ukjent?
Er identitet de aspektene ved en person som blir de samme over tid?
Men du, som kaller deg Emanuel, ligner du på deg selv?
Hva vil det si at du er deg selv hvis du forandrer deg over tid?
Det vet vi ikke.
Likevel skal vi forestille oss deg,
og filmen hjelper oss å danne et bilde.
Hvordan kan vi lage et varig bilde av Emanuel?
Det første forsøket er en illustrert fortelling.

Den foregår et sted og i en tid.

thomas Østbye

imagining emanuel (2011)